Termeni şi Condiţii

EFECTUAREA UNEI COMENZI
Plasarea unei comenzi pe site-ul washescu.ro/delivery reprezintă echivalentul unui contract de vânzare-cumpărare între cumpărătorul serviciului, persoană fizică numită mai departe beneficiar şi societatea comercială SC TOP WASH SERVICES SRL în calitate de prestator.

Beneficiarul se obligă:
– Să furnizeze informaţii reale despre comandă, precum şi date de contact valide.
– Să fie prezent la adresă în intervalul orar specificat în cadrul comenzii.
– Să citească cu atenţie etichetele articolelor incluse în cadrul comenzii şi să respecte întocmai indicaţiile de pe acestea: temperatura de spălare, modalitate de uscare, categorisire etc.
– Să nu includă articole ce riscă să fie deteriorate la uscător.
– Să nu includă articole care nu pot fi uscate în uscător.
– Să verifice buzunarele articolelor şi să se asigure de faptul că acestea nu conţin obiecte străine (şerveţele, brichete, acte, bani etc.)

Prestatorul se obligă:
– Să execute serviciul în intervalul de timp stabilit.
– Să realizeze preluarea şi livrarea articolelor la timp şi la locaţia indicată de beneficiar.
– Să folosească programele de spălare standard din cadrul spălătoriei WASHescu: 20 grade, 40 grade si 60 grade, respectând întocmai indicaţiile beneficiarului.
– Să utilizeze exclusiv funcţia “sesnsitive” pentru uscarea rufelor.
– Să spele şi să usuce rufele conform categorisirii efectuate de beneficiar, fără a le combina între ele sau cu alte articole din cadrul serviciului sau din cadrul spălătoriei WASHescu.

Prestatorul serviciului nu poate fi tras la răspundere pentru nici unul din următoarele cazuri:
– Decolorarea articolelor;
– Deteriorarea articolelor datorită uscătorului;
– Pierderea obiectelor aflate în buzunarele articolelor predate la spălat. Aici includem orice tip de obiect, act, bani etc.;
– Deteriorarea încălţămintei, în cazul în care aceasta este inclusă în sacoşa de haine.

Beneficiarul serviciului îşi asumă de ficare dată programul de spălare selectat, cât şi categorisirea articolelor.

RECOMANDĂRI GENERALE

– Atragem atenţia că articolele noi şi /sau de calitate inferioară au o dispoziţie puternică de a se decolora, culoarea riscând să păteze restul articolelor beneficiarului aflate la spălat.
– Nu se recomandă includerea încălţămintei de nici un fel. Conform specificaţiilor producătorului, încălţămintea nu se spală la maşini automate de spălat şi nici nu se usucă cu ajutorul uscătoarelor.