EFECTUAREA UNEI COMENZI
Plasarea unei comenzi pe site-ul washescu.ro/delivery reprezintă echivalentul unui contract de prestări servicii între cumpărătorul serviciului, persoană fizică numită mai departe beneficiar şi societatea comercială SC TOP WASH SERVICES SRL în calitate de prestator.

Beneficiarul se obligă:
– Să furnizeze informaţii reale despre comandă, precum şi date de contact valide.
– Să fie prezent la adresă în intervalul orar specificat în cadrul comenzii.
– Să citească cu atenţie etichetele articolelor incluse în cadrul comenzii şi să respecte întocmai indicaţiile de pe acestea: temperatura de spălare, modalitate de uscare, categorisire etc.
– Să nu includă articole ce riscă să fie deteriorate la uscător.
– Să nu includă articole care nu pot fi uscate în uscător.
– Să verifice buzunarele articolelor şi să se asigure de faptul că acestea nu conţin obiecte străine (şerveţele, brichete, acte, bani etc.)
– Să vină în întâmpinarea prestatorului până la cel mai apropiat punct de acces auto, în cazul în care accesul autovehiculelor este interzis la adresa respectivă sau aceasta se afla în interiorul unei clădiri.
– Să achite contravaloare parcării în baza unui bon fiscal prezentat de prestator, în cazul în care accesul auto nu este gratuit într-un perimetru în care beneficiarul solicita prestatorului accesul auto.

Prestatorul se obligă:
– Să realizeze preluarea şi livrarea articolelor la timp şi la locaţia indicată de beneficiar.
– Să folosească programele de spălare standard din cadrul spălătoriei WASHescu: 20 grade, 40 grade si 60 grade, respectând întocmai indicaţiile beneficiarului.
– Să utilizeze exclusiv funcţia “sesnsitive” pentru uscarea rufelor.
– Să spele şi să usuce rufele conform categorisirii efectuate de beneficiar, fără a le combina între ele sau cu alte articole din cadrul serviciului sau din cadrul spălătoriei WASHescu.

Prestatorul serviciului nu poate fi tras la răspundere pentru nici unul din următoarele cazuri:
– Decolorarea articolelor;
– Deteriorarea articolelor datorită uscătorului;
– Pierderea obiectelor aflate în buzunarele articolelor predate la spălat. Aici includem orice tip de obiect, act, bani etc.;
– Deteriorarea încălţămintei, în cazul în care aceasta este inclusă în sacoşa de haine.

Beneficiarul serviciului îşi asumă de ficare dată programul de spălare selectat, cât şi categorisirea articolelor.

ASUMAREA RĂSPUNDERII PRIVIND CONŢINUTUL SACOSELOR DE RUFE
Prestatorul îşi asumă răspunderea şi garantează pentru integritatea conţinutul fiecărei sacose de haine sub următoarele condiţii, respectate integral şi în această ordine cronologică:
1 – Beneficiarul întocmeşte o listă cuprinzând fiecare articol din fiecare sacoşă, menţionând cât mai multe detalii despre fiecare articol cu putinţă (culoare, mărime, marca, etc) după caz.
2 – La momentul preluării sacoselor de către prestator, beneficiarul atrage atenţia cu privire la existenţa listei întocmite în prealabil şi inventariază de faţă cu reprezentantul prestatorului fiecare articol, confirmând astfel autenticitatea listei. La final, beneficiarul semnează listă.
3 – La momentul predării hainelor de către prestator, beneficiarul inventariază încă o dată articolele conform listei întocmite şi semnate de acesta la momentul preluării rufelor, de faţă cu reprezentantul prestatorului.

După executarea ultimului pas, în situaţia în care conţinuturile sacoselor de rufe au respectat lista întocmită de beneficiar la pasul 1, se va considera faptul că prestatorul a garantat cu succes conţinutul fiecărei sacoşe. În continuare, acesta nu va mai avea obligaţii suplimentare.

În cazul în care aceste condiţii nu au fost respectate, au fost respectate parţial sau nu s-au respecta în ordinea cronoligica de mai sus, prestatorul nu va putea oferi garanţia integrităţii contonutului fiecărei sacose de rufe şi nu este astfel responsabil în cazul unor reclamaţii ulterioare privind articole lipsă.

RECOMANDĂRI GENERALE
– Atragem atenţia că articolele noi şi /sau de calitate inferioară au o dispoziţie puternică de a se decolora, culoarea riscând să păteze restul articolelor beneficiarului aflate la spălat.
– Nu se recomandă includerea încălţămintei de nici un fel. Conform specificaţiilor producătorului, încălţămintea nu se spală la maşini automate de spălat şi nici nu se usucă cu ajutorul uscătoarelor.