EFECTUAREA UNEI COMENZI
Plasarea unei comenzi pe site-ul washescu.ro/wetclean_delivery reprezintă echivalentul unui contract de prestări servicii între cumpărătorul serviciului, persoană fizică sau juridică, numită mai departe beneficiar şi societatea comercială SC TOP WASH SERVICES SRL în calitate de prestator.

Beneficiarul se obligă:
– Să furnizeze informaţii reale despre comandă, precum şi date de contact valide.
– Să fie prezent la adresă în intervalul orar specificat în cadrul comenzii.
– Să vină în întâmpinarea prestatorului până la cel mai apropiat punct de acces auto, în cazul în care accesul autovehiculelor este interzis la adresa respectivă sau aceasta se afla în interiorul unei clădiri.
– Să achite contravaloare parcării în baza unui bon fiscal prezentat de prestator, în cazul în care accesul auto nu este gratuit într-un perimetru în care beneficiarul solicita prestatorului accesul auto.
– Să verifice integritatea articolelor înainte de predarea către prestator.
– Să nu includă în comanda articole uzate şi/sau cu grad ridicat de deteriorare. (rupte, fără nasturi etc.)
– Să verifice buzunarele articolelor şi să se asigure de faptul că acestea nu conţin obiecte străine (şerveţele, brichete, acte, bani etc.)

Mai departe, beneficiarul înţelege şi este de acord cu clauzele contractuale aferente serviciului efectiv de curăţare a articolelor. Clauzele în cauză sunt după cum urmează:
1. Procedura de curăţare ecologică va fi utilizată în schimbul celei de curăţare chimică, respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului Bufa pentru soluţia de spălare „Wet Clean”, prin corelaţia cu eticheta produselor hainelor.
2. Chiar şi în situaţia unei respectări stricte a procedurii descrise la punctul 1, există riscul ca produsele să îşi modifice dimensiunile sau se deterioreze din cauza unor defecţiuni provenite din insuficienţa rezistenţei ţesăturii şi a cusăturii sau din insuficienţa rezistenţei coloranţilor.
3. Există posibilitatea ca obiectele cu căptuşeli, întărituri, gulere, manşete, buzunare, etc. foarte murdare şi/sau tocite să nu poată fi curăţate foarte bine. Există posibilitatea că produsul să păstreze un aspect murdar chiar şi după predetaşare şi curăţare/spălare.
4. Hainele, care au ca sistem de prindere cu arici, se pot scămoşa în timpul procesului de curăţare.
5. Confecţiile care nu posedă etichete cu recomandări de întreţinere ale firmei producătoare prezintă risc ridicat de deteriorare sau de modificare a dimensiunilor originale.
6. În cazul deteriorării obiectelor de îmbrăcăminte în timpul procesului tehnologic din motive tehnice sau în cazul furtului prin efracţie din unitate, constatat de organele de poliţie, dacă clientul face / nu face dovada valorii produsului, SC TOP WASH SERVICES SRL va stabili împreună cu clientul valoarea despăgubirii. Produsul despăgubit rămâne în posesia societăţii.
7. Termenele de execuţie comunicate sunt pur orientative şi nu reprezintă obligaţii contractuale efective. Acestea pot fi mai mari cu maxim 4 zile lucrătoare, excepţie făcând situaţii tehnice excepţionale (ex: lipsa energie electrică, lipsa apă, defecte majore, etc) ce vor fi comunicate clientului la momentul survenirii acestora.
8. Pentru pierderea sau distrugerea nasturilor, fermoarelor,perniţelor de umeri,a ornamentelor, desfacerea lipiturilor confecţiilor, precum şi a obiectelor uitate în buzunar, , indiferent de valoarea acestora, SC TOP WASH SERVICES SRL nu poate fi făcută răspunzătoare.
9. Orice reclamaţie sau obiecţiune va fi trimisă pe adresa de email: mail@washescu.ro. SC TOP WASH SERVICES SRL va răspunde acestora în maxim 10 zile lucrătoare. Se vor considera autentic valabile doar probele foto realizate la momentul predării produselor.
10. Pentru pierderea produselor cât timp acestea s-au aflat în gestiunea SC TOP WASH SERVICES SRL, despăgubirea se va face în termen de 30 zile de la constatare, în funcţie de gradul de uzură.
11. SC TOP WASH SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a refuza obiectele ce prezintă grad de uzură avansat său emană mirosuri dezagreabile.

Prestatorul se obligă:
– Să realizeze preluarea şi livrarea articolelor la timp şi la locaţia indicată de beneficiar.
– Să folosească procedurile de curăţare şi finisare conform standardelor curăţătoriei egologice WASHescu Wet Clean Băneasa, respectând întocmai etichetele articolelor.
– Să contacteze clientul în cazul în care observă articole cu risc de deteriorare (uzate, fără etichetă etc.) pentru a lua o decizie privind curăţarea acestora.
– Să notifice beneficiarul în cazul unei categorisiri greşite efectuată în cadrul formularului online şi să îi transmită moficarile survenite asupra preţului serviciului şi asupra timpului de execuţie*.

*Timpul estimativ de execuţie al unei comenzi este de 48 de ore (2 zile lucrătoare) şi este valabil doar în cazul în care categorisirea efectuată de beneficiar în formularul online a fost corectă, iar articolele sunt marcate cu etichetele corespunzătoare. În cazul articolelor care nu prezintă etichetele corespunzătoare, timpul de execuţie poate să difere, iar acesta va fi transmis beneficiarului după o constatare a articolelor efectuată de personalul WASHescu Wet Clean Băneasa. Totodată, timpul de execuţie poate să difere şi în cazul sărbătorilor legale, acest aspect fiind transmis beneficiarului în momentul confirmării comenzii.